Psycholog szkolny

 

 Magdalena Bielawska
psycholog szkolny
 
 
 Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa należy:
 1. indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
 2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
 3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych;
 4. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
 5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 6. koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej
  przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
 7. koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
 8. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
 9. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych
  z etapem rozwojowym uczniów;
 10. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i i pozaszkolnym uczniów;
 11. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 12. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 13. prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli;
 14. prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego;
 15. prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

Dni i godziny pracy psychologa szkolnego:
poniedziałek - 9:00-13:00,
wtorek - 9:00-13:00,
środa - 9:45-13:45,
czwartek - 9:00-13:00,
piątek - 8:45-12:45.
 

Konsultacje dla rodziców odbywają się w środy w godz. 12.30-13.30 oraz w czwartki w godz. 9.50-10.45. Rodzice proszeni są o umawianie się na konsultacje osobiście w pokoju 403.

Program Wychowawczo - Profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie

pobrane 
 
 
Synergia-logo
 
 
 liniadzieciom

 

noblik1

N O B L I K I

 100 lat logo rgb

bohaterON

Laboratorium-1

office365

epapieros

 banery-small2

SP5 Iława

baner-big

 

Szkoła Podstawowa nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Noblistów

ul. Wiejska 11

14-202 Iława

tel./fax (89) 649-56-61, (89) 648-86-10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
możliwy jest pod adresem email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.