Pedagog szkolny

 

Magdalena Lewkiewicz
pedagog szkolny
 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9:00 - 13:00

Wtorek: 9:00- 13:00

Środa: 9:45 - 13:45

Czwartek: 9:00 - 13:00

Piątek: 8:45 - 12:45

 

 

Do zadań Pedagoga i psychologa szkolnego należą: 

 

 1. indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami wymagającymi jej;
 2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
 3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych;
 4. udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych i rodzinnych;
 5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 6. koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej
  przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania rodziny;
 7. koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki świadczące pomoc społeczną;
 8. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
 9. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów związanych
  z etapem rozwojowym uczniów;
 10. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i i pozaszkolnym uczniów;
 11. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 12. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 13. prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań wychowawczych nauczycieli;
 14. prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego;
 15. prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

 Program Wychowawczo - Profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie.

 

pobrane 
 
 
Synergia-logo
 
 
 liniadzieciom

 

noblik1

N O B L I K I

 100 lat logo rgb

bohaterON

Laboratorium-1

office365

epapieros

 banery-small2

SP5 Iława

baner-big

 

Szkoła Podstawowa nr 5

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Polskich Noblistów

ul. Wiejska 11

14-202 Iława

tel./fax (89) 649-56-61, (89) 648-86-10

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
możliwy jest pod adresem email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.