Logopeda

 • Drukuj

Logopedzi szkolni:

Monika Mroczkowska

Paulina Smolińska

 

 

    Na początku każdego roku prowadzone są badania przesiewowe, na podstawie których uczniowie kwalifikowani są na zajęcia logopedyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź grupowo w zależności od stopnia nasilenia wady wymowy, według ustalonego harmonogramu po zajęciach lekcyjnych.

Terapia logopedyczna skierowana jest do uczniów:

 • zakwalifikowanych w wyniku badań przesiewowych;
 • posiadających orzeczenie;
 • posiadających opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Nadrzędnym celem jest doprowadzenie do sukcesu terapeutycznego na miarę indywidualnych możliwości, wyeliminowanie lub zmniejszenie wady wymowy.

Do zadań logopedy należy:

 • prowadzenie badań przesiewowych,
 • diagnoza logopedyczna,
 • prowadzenie indywidualnej lub zespołowej terapii logopedycznej (usuwanie wad i zaburzeń mowy, pomoc w przezwyciężaniu trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem),
 • prowadzenie ćwiczeń wspierających rozwój prawidłowej mowy (usprawnianie artykulatorów, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, rytmiczne, ćwiczenie dykcji),
 • usprawnianie mowy na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami w charakterze instruktażowym.