Wpłaty na RADĘ RODZICÓW

  • Drukuj

SKŁADKA RR WIERSZYK

RADA RODZICÓW prosi o wpłaty:

SKŁADKA

50 zł na pierwsze dziecko

40 zł na każde kolejne

Zebrane pieniądze będą przeznaczone m.in. na: dofinansowania do konkursów, nagrody dla uczniów, zakup pomocy naukowych.

Uwaga!!! Rada Rodziców organizuje konkurs:

Klasa, która jako pierwsza dokona wpłaty 100 % składek otrzyma nagrodę w postaci Vouchera o wartości 300 zł do wykorzystania w dowolnej pizzerii w Iławie.