„Labolatorium – Mój Profil”

 • Drukuj

 

20200217 095813

 

Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Labolatorium – Mój Profil”

Spotkanie zawodoznawcze……

Dnia 17 lutego 2020 r. uczniowie klas VII a, b, c uczestniczyli w spotkaniu  z przedstawicielem Urzędu Miasta Iławy - kierownikiem Wydziału Komunikacji Społecznej p. Beatą Furmanek. Urząd Miasta Iławy znajduję się przy ul. Niepodległości 13.

W Urzędzie funkcjonują następujące wydziały i stanowiska:

 • Wydział Organizacyjno-Obywatelski
 • Wydział Budżetu i Finansów
 • Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
 • Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego
 • Wydział Komunikacji Społecznej
 • Biuro Rady Miejskiej
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki i Ochrony Danych Osobowych
 • Stanowisko ds. Ochrony Środowiska
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego
 • Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
 • Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych i Kadrowych
 • Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie
 • Audytor Wewnętrzny

Podczas spotkania uczniowie otrzymali podstawowe informacje nt. funkcjonowania Urzędu, rodzajach zawodów i stanowisk pracy. Nasza młodzież dowiedziała się również jakie są wydziały i stanowiska w Urzędzie i co należy do ich podstawowych zadań, omówiono m.in.: Wydział Komunikacji Społecznej, Wydział Organizacyjno – Obywatelski, Wydział Budżetu                       i Finansów, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej.

Kolejnym etapem współpracy z Urzędem Miasta będą wycieczki zawodoznawcze poszczególnych klas, podczas których uczniowie będą obserwowali główne stanowiska pracy, pozyskiwali informacje o zawodach występujących na tych stanowiskach.

20200217 095936

20200217 101349