Wycieczka zawodoznawcza do Urzędu Miasta

  • Drukuj

 

20190329 102149

W ramach Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Labolatorium – Mój Profil” uczniowie klas VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIc oraz IIIa i IIIb wraz z wychowawcami i opiekunami wzięli udział w wycieczkach zawodoznawczych do Urzędu Miasta Iławy.

Uczestnicy podczas wycieczek mieli możliwość zwiedzania wydziałów funkcjonujących w Urzędzie, rozmów z kierownikami, pracownikami Urzędu, obserwowania głównych stanowisk pracy oraz pozyskiwania informacji o zawodach występujących na tych stanowiskach. Zwiedziliśmy Wydziały i równorzędne komórki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu, m.in.:

  • Wydział Organizacyjno – Obywatelski;
  • Wydział Budżetu i Finansów;
  • Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego;
  • Wydział Komunikacji Społecznej;
  • Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu;

Zostaliśmy zapoznani z pracą m.in. na stanowisku ds. zamówień publicznych, kontroli zarządczej, ochrony środowiska. Miło nam było również spotkać się z Burmistrzem Miasta Iławy oraz z – cą Burmistrza, którzy opowiedzieli nam o swoich zadaniach i kompetencjach.

Dziękujemy za miłe przyjęcie i atmosferę a także zorganizowanie spotkań i ciekawych rozmów z pracownikami iławskiego ratusza.

Program realizowany jest przez: Kuratorium Oświaty w Olsztynie a Warmińsko –Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną a Firmą ALNEA Sp. z o.o.

                                                                                                                               Magdalena Lewkiewicz